Om CK-Timmerhus

CK-Timmerhus är ett familjeföretag som tillverkar handgjorda timmerhus efter gammal svensk tradition och utför ett gediget kvalitetshantverk som dessutom är ett miljövänligt alternativ. Vi gör alla i branschen förekommande timringsarbeten t.ex. syllrenoveringar.

Verksamheten startades 1973 av Kent Assarsson och Conny Karlsson men sedan 1984 driver Kent företaget i egen regi. Antalet anställda i företaget varierar mellan två och sex stycken beroende på årstiden. På sommarhalvåret timrar 2-4 man och 2-3 sköter sågningen.

Vår kundkrets består av både privatpersoner och företag. Huvudsakligen arbetar vi i Sverige men vi har även kunder i våra grannländer.

CK-Timmerhus är med i Föreningen Svenska Timmerhus, Box 231, 795 23 Rättvik.

Vi finns i nordöstra Västmanland, två kilometer norr om Möklinta samhälle, i en by som heter Skräddarbo. Vi har 2,5 mil till Sala och 3 mil till Avesta.