Kontakt

CK-Timmerhus
Skräddarbo 125
733 99 Möklinta

Tfn: 0224 - 830 05 (kvällstid)
Fax: 0224 - 830 05
Mobil: 070 - 345 32 54 (dagtid)

E-post: info@cktimmerhus.se